Sør-Trøndelag

Nasjonalforeningen Oppdal helselag

Nasjonalforeningen Oppdal helselag består av seks mindre lokallag, som på hvert sitt hvis bidrar til økt trivsel og bedre helse i bygda, blant annet ved å arrangere gtrimgrupper.

Hva driver vi med?

Oppdal helselag består av seks underlag som dekker hele bygda. Vi samarbeider med Nasjonalforeningen Oppdal demensforening i forbindelse med søknader på TV-aksjonsmidler og bruk av disse midlene.

Flere av lagene arrangerer også hjertemarsj under Hjerteuka, den årlige aksjonen der Nasjonalforeningen samler inn penger til hjerte- og karsykdom og informerer om sunne levevaner.

 Lagene og deres aktiviteter:

  • Stølen nordre Helselag: leder Inga Flatmo (tlf.45419789). En av deres oppgaver er å få fram nissen ved gapahuken v/Guriberget. De har også tilsyn med trimkasser i sin krets og gir støtte til ulike lag og foreninger.
  • Haugen Helselag: leder Ingeborg Myrbekk. De arrangerer basar og gir støtte til ulike lag og foreninger (tlf.90644992).
  • Vollan Helselag: leder Signy Loe (tlf. 97760852). De har to trimposter med trekning en gang i året og hjertemarsj på Vollan. De gir også støtte til ulike lag og foreninger.
  • Fagerhaug Helselag: leder Ingeborg Sætrom (tlf. 90055081).  Arrangerer temakvelder med ulike tema. Sist om forebyggende arbeid med tidligere lensmann i Rennebu, Stein Bratseth. Laget gir støtte til ulike lag og foreninger.
  • Midtbygda Helselag: leder Tove Østhagen (tlf.97151276). De hjelper til på Eldredag hvert år, som er et samarbeid med Midtbygda skole. I forbindelse med Hjerteuka så arrangerer laget hjertemarsj. Laget gir støtte til ulike lag og foreninger.
  • Driva Helselag: leder Olava Hagen Bøe (tlf.40057511). Laget har vært delaktig i gåtrim, hjertemarsj, julegavetrim m.m. Største tilstelningen var nok julemessa i år også. Mye folk og god fortjeneste. Laget gir også støtte til ulike lag og foreninger.

Støtter du sakene våre, så har det vert kjempefint om du ville ha blitt medlem i Oppdal helselag.

 Kontaktinfo Oppdal helselag: Leder Johan Vindal (tlf. 90550617). E-post: johan@oppdal.com