Sør-Trøndelag

Nasjonalforeningen Snillfjord helselag

Nasjonalforeningen Snillfjord helselag er blant annet med i Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Andre aktiviteter:

  • Vi støtter unge og eldre i kommunen med blant annet "Røykfrikontrak"t for ungdomsskoleelever, turer for eldre og gaver til for eksempel omsorgssenteret, barnehagen, skolen og kirken.
  • Vi støtter Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. Vi samler også inn frimerker til TUBFRIM.
  • Hver høst arrangeres basar til inntekt for helselaget.

Vi leier lokale i Grendahuset på Krokstadøra.

Vi er åpen for nye tanker og ideer, så vel som nye medlemmer.

Hjertelig velkommen til Snillfjord helselag!

Kontaktinformasjon til leder i laget, Olga Volden, telefon 72 45 55 95