Telemark

Nasjonalforeningen Kragerø demensforening

Vi bidrar med frivillighet for å fremme best mulig livsvilkår i lokalmiljøet for den som rammes av demens og deres pårørende – for å gjøre hverdagen bedre.

Demensforeningen arrangerer åpne informasjonsmøter med aktuelle tema.  Gjennom faglige foredrag og samtaler med andre får du kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdom kan ha for den som er syk og pårørende.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Vi jobber for at personer med demenssykdom:

  • skal møtes med respekt
  • skal få diagnose så tidlig som mulig
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov
  • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap

Kragerø demensforening vil gjerne ha nye medlemmer. Kan dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt med:
Ingrid With på telef: 91678095 e-post: ingrid.with@kragero.kommune.no. Følg ellers med i lokalavisen.