Telemark

Nasjonalforeningen Lunde helselag

Lunde helselag har blant annet flere trimgrupper, en 'gåvenngruppe' og en egen besøkstjeneste.

Lunde helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Ellers har vi aktiviteter som:

  • Eldretreff
  • Trimgrupper
  • Temadager - ofte i samarbeid med andre frivillige organisasjoner
  • Besøkstjeneste
  • Pensjonistlag
  • Arrangerer " Den gyldne spaserstokk"
  • Har "gåvenngruppe" hver uke
  • Arrangerer hyggekvelder for eldre på sykehjemmet.

Flere av disse aktivitetene er støttet med midler fra TV-aksjonen i 2013.

Lunde helselag ble startet i 1907.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Mary Stavsholt - Tlf 922 33 466. Følg ellers med i lokalavisen.