Telemark

Nasjonalforeningen Nissedal helselag

Nissedal helselag har blant anna folkesti, arrangerer gågrupp og trim tilbod for unge og gamle.

Vi har:

  • Folkesti for alle. Rundløype på 5 km
  • Gågruppe kvar måndag
  • Innetrim på Kyrkjebygda Oppvekstsenter kvar tysdag
  • Trimrom med spinning- og ergometersyklar m.m.
  • Aktivitetsløype for dei yngste
  • Skulelunsj før påske
  • Arrangerar temamøte om hjarte-kar sjukdom, fysisk aktivitet og demens
  • Stør den årlege Hjarteaksjonen, sel hjarte-straxlodd
  • Tek del i den årlege Demensaksjonen, der midlar som samlas inn går til forskning og lokale demensaktiviteter
  • Besøksteneste på Nissedal Omsorgssenter

Vi arrangerar også temamøte, medlemsmøte og tek del i fora der vi kan bistå med våre ressursar innan hjarte-kar, fysisk aktivitet og demens.

Vi ønskjer nye medlemme velkomne. Vi veit at sosiale nettverk er helsefremjande og ikkje minst sjukdomsførebyggjande!

Vil du vite mer om oss, ta gjerne kontakt med:  Tone Narvesen på tlf. 35 04 88 26 / 92 89 34 34. mail: tone.narvesen@gmail.com. Følg ellers med i lokalavisen.