Telemark

Nasjonalforeningen Nome demensforening

Nome demensforening bidrar med frivillighet for å fremme best mulig livsvilkår i lokalmiljøet for den som rammes av demens og deres pårørende - for å gjøre hverdagen bedre. Alt som gir hverdagen innhold, er av betydning.

Demensforeningen arrangerer åpne informasjonsmøter med aktuelle tema. Gjennom faglige foredrag og samtaler med andre får du kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdomen kan ha for den som er syk og pårørende.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi jobber for at personer med demenssykdom:

  • skal møtes med respekt
  • skal få diagnosen så tidlig som mulig
  • skal få individuel tilrettelagt dag tilbud
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosial fellesskap

Nome demensforening vil gjerne ha nye medlemmer. Kan dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt med: Grete Johnsen på tlf: 95 43 49 80, mail:grete.johnsen@nome.kommune.no. Følg ellers med i lokalavisen.