Telemark

Nasjonalforeningen Prestestranda helselag

Prestestranda helselag deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Ellers kan vi nevne:

  • Gågruppe, «Turvenner»
  • Skolefrokost under den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen
  • Påskelotteriet
  • Høstbasar
  • Adventsfest
  • Blomster til alders og sjukeheimen

Prestestranda helselag ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Kontaktperson:
Susanne Solheim, tlf: 48 26 90 62 / 35 99 67 24, mail: susanne@dean.no. Følg ellers med i lokalavisen.