Telemark

Nasjonalforeningen Skien demensforening

Skien demensforening jobber for en økt åpenhet og forståelse for personer med demens.

Laget satser sterkt på å spre informasjon ved å arrangere pårørendeskoler, ha jevnlige pårørendemøter og mange temamøter i løpet av året. Vi mener at ved å gi informasjon til pårørende og eventuelt den som lider av en , kan en bryte ned barrierer og gjøre hverdagen lettere.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen med bøsseinnsamling, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter, og markering av Alzheimer dagen.

I tillegg har vi også tilbud som:

  • Pårørendeskole en gang i året
  • Pårørendemøter - jevnlig gjennom hele året
  • Temamøter om demens

Kontaktperson:

Liv Molteberg. Tlf. 45 61 81 85/ 35 91 11 77. E-post: imolteb@online.no. Følg med i lokalavisen for mer informasjon.