Telemark

Nasjonalforeningen Tuddal helselag

Tuddal Helselag arrangerer blant annet aktiviteter på Folkestien, gågrupper og basarer.

Laget deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Vi er også eiere av Helsehuset, det vedlikeholdes og driftes av hjelpsomme mennesker både i og utenfor laget. Tuddal helselag er med på å dekke brøyteutgifter til badestuen. De er også aktive i lokalmiljøet med stand og salg av lodd.

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Aktiviteter i Folkesti
  • Basar
  • Massasje på Helsehuset
  • Hjertemarsj under Hjerteuka
  • Gågrupper
  • Julemarked

Kontaktperson:

Anlaug Tveiten. Telefon: 35 02 41 23. Følg ellers med i lokalavisen.