Telemark

Nasjonalforeningen Yli helselag

Yli helselag arrangerer blant annet en gågruppe hver mandag og samtalegruppe for pårørende til personer med demens.

Laget deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

I tillegg har vi mange andre tilbud;

  • Gågruppe hver mandag
  • Samtalegruppe for pårørende til personer med demens
  • Bingo på Haugmotun to ganger
  • Natursti/marsj på våren
  • Basar i november
  • Utdeling av blomster til jul, alle over 80 år
  • Julearrangement - sammen med de andre helselagene
  • Sommertur

Yli helselag ble stiftet i 1923.

Kontaktperson, Ingrid Rodahl - Tlf 350 20 283. Følg ellers med i lokalavisen.