Troms

Fylkesstyret i Troms

 

Leder: Rigmor Yttergård yrigmor@gmail.com

Nestleder/sekretær/hjertekontakt: Mary Løftingsmo maryloftingsmo@hotmail.com

Kasserer: Ingrid Bakke inganla@live.no

Demenskontakt 1/ styremedlem: Roy Samuelsen, roysamue@online.no

Styremedlem: Wiggo Olsen, wiggoolsen@gmail.com

1. Vara: Hjørdis Vildgren
2. Vara: Venke Jenssen, benje@online.no
3. Vara: Elsa Lia

Valgkomitee: Ragnhild Hellemo, Lilly Westgård og Hanny Olsen