Troms

Nasjonalforeningen Hamnvåg helselag

Nasjonalforeningen Hamnvåg helselag er opptatt av å støtte opp om nærmiljøet. De arrangerer sosiale treff og har et godt samarbeid med skolen.

Laget eier Liaheimen eldrebolig. Boligen består av fire leiligheter hvorav tre er utleid, den siste brukes som samlingssted for helselaget. Blant annet arrangeres det medlemsmøte her en gang i måneden. I blant blir det stelt i stand med noe ekstra god som hjemmelaget lapskaus, mølje eller pinnekjøtt. Dette er en kjærkommen samlingsplass for mange eldre.

Helselaget støtter opp om bygdas Montessoriskole som i de siste årene har deltatt i Nasjonalforeningens hoppetaukonkurranse "Hopp for hjertet" Da deler vi ut et pengebeløp og eventuelt lunsj, noe vi opplever som svært populært. Andre tiltak kan nevnes: bevilgninger/pengegaver til hjerte- og demensaksjonen med mer.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Hamnvåg helselag!  

Vil du vite mer?

Ta kontakt med leder Mai-Lis Kristoffersen – tlf: 905 94 704, epost mlkristo@online.no