Troms

Nasjonalforeningen Harstad demensforening

Nasjonalforeningen Harstad demensforening har stort fokus på demenssaken, og har vært en pådriver til at kommunen nå har signert avtale om et mer demensvennlig samfunn.

Våre aktiviteter:

Pårørendeskole
Hver høst er Harstad demensforening med på å arrangere Pårørendeskole, som er et tilbud for pårørende til personer med demenssykdom. Pårørende får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Demensaksjonen
Harstad demensforening deltar hver høst på Demensaksjon i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette er en nasjonal bøsseaksjon til inntekt for demenssaken. Demensforeningen har stand, deler ut brosjyrer og ewngasjerer skoleelever som bøssebærer under denne uka.

Trivselstiltak
Foreningen arrangerte, i tilleggt til å delta, på en "alternativ" eldredag hvor de inviterte sykehjemsbeboere og hjemmeboende, samt pårørende. Her ble det servert bløtkake, kaffe og velkomstdrink. Et meget godt mottatt arrangement. Målet er at dette skal gjentas årlig.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i foreningen!

Ønsker du mer info, ta kontakt med leder Marianne Jacobsen - tlf: 472 43 035, epost: harstad.demensforening@outlook.com