Troms

Nasjonalforeningen Helselaget Liv

Nasjonalforeningen Helselaget Liv i Balsfjord kommune har blant annet faste strikkekafeer, og arbeider for bedre helse og økt trivsel i bygda.

Laget ønsker å være aktive og synlig i nærmiljøet, og har styre- og medlemsmøter etter behov.

De har en fast, populær strikkekafe hver 15. dag hvor det møter et sted mellom 20 - 25 stykker hver gang. Loppemarked og vårrengjøring av Elvestua har begge vært aktiviteter med stort engasjement om våren. Påskekafe og julemesse blir også arrangert i høytidene. Laget samarbeider godt med skolen i nærområdet i hjerteuka, hvor de har hjertemarsj for elevene med quiz, frukt og tomatsupper. De arrangerer også hjertemarsj for resten av bygda.

Den siste tiden har foreningen opplevd en positiv økning av antall menn i laget. De har derfor egne aktiviteter for menn som svømming, og har planer om "spikkekaffe" og ølbryggerkurs for mannfolkene.

Laget holder til i Malangen og ønsker deg derfor hjertelig velkommen med i helselaget Liv!

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med leder Espen Løftingsmo tlf: 915 78 157, epost: loeftings@hotmail.com