Troms

Nasjonalforeningen Senjahopen helselag

Nasjonalforeningen Senjahopen helselag er svært synlig i bygda, hvor de blant annet inviterer til julefrokost og samarbeider med den lokale skolen.

Skolen sender bud på helselaget når det arrangeres hoppetaukonkurranse om våren, hvor laget serverer frokost til både elever og lærere.

Helselaget steller i stand ulike trivselstiltak i nærmiljøet, som for eksempel å invitere hele bygda på julefrokost, og å ta med beboere på sykehjem ut på tur med kaffe, kake og innleid musiker.

Laget har et godt samarbeid med andre lokallag i bygda, som blant annet ungdomslaget Havørna. Under demensaksjonen på høsten er helselaget også aktiv ute med innsamling.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Senjahopen helselag!

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Ragnhild Hellemo -  tlf: 456 01 367 eller
på e-post: ragnhild@hellemo.no