Troms

Nasjonalforeningen Skjervøy demensforening

Nasjonalforeningen Skjervøy demensforening ønsker å bedre tilbudet til personer med demens. Dette gjør de blant annet ved å være aktive på dagsenteret for personer med demens og har Aktivitetsvenner.

Laget har som mål å spre informasjon og kunnskap om demens, samt arbeide for at demenssyke får ivaretatt sin rett til helsehjelp, verdighet, og blir møtt med kunnskap, innlevelse og tilrettelegging. Demensforeningen har i samarbeid med Skjervøy kommune etablert Aktivitetsvenn, som er et aktivitetstilbud for personer med demens i samarbeid med frivillige.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Skjervøy demensforening!

For mer info, ta kontakt med leder Birgit Paulsen - tlf: 951 44 892, epost - birgit.paulsen@gmail.com