Troms

Nasjonalforeningen Sørreisa helselag

Nasjonalforeningen Sørreisa helselag jobber både for hjerte- og demenssaken, og har en rekke trivselstiltak i nærområdet.

Aktiviteter vi er med på:

Hjerteuka

Laget deltar i Hjerteuka der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner, og samler inn midler til hjerte- og karforskningen. Helselaget deltar blant annet ved å holde stand med utdeling av informasjonsbrosjyrer, frukt og grønt.

Demensaksjonen

Helselaget markerer dmensaksjonen om høsten ved bøssinnsamling i samarbeid med elevene ved den lokale skolen og deres foreldre. Laget pleier også å ha en tilsetning på sykehjemmet for beboerne der og deres pårørende. Midlene som samles inn under aksjonen går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Kos- og mimrekveld

Laget arrangerer kafé på sykehjemmet hver fredag, og onsdags ettermiddager er de med på kafe med kaffe og kaker. Et kjærkommet tilbud for beboerne og deres pårørende.

Busstur

På sommeren arrangerer de busstur for medlemmene og alle eldre som ønsker å være med. Det er en dagstur til ulike destinasjoner i distriktet. Turen har blant annet gått til Nordreisa, Skjervøy, Senja, Tromsø og Harstad.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i Sørreisa helselag!

For mer info, ta kontakt med leder Lilly Westgaard - tlf: 909 28 191, epost: lillyjohanne@yahoo.no