Troms

Nasjonalforeningen Vårvon helselag

Nasjonalforeningen Vårvon helselag i Lyngen kommune samarbeider blant annet med Jægervatn Idrettslag om å arrangere utflukter for personer med demens, og arbeider med å holde vedlike en folkesti i kommunen.

Helselaget er aktiv under Nasjonalforeningens hjerteuke på våren. De står blant annet på stand med loddsalg og arrangerer hjertemarsj i nærområdet.

Helselaget jobber med demenssaken så vel som hjertesaken, og har både hyggetreff for personer med demens og samler inn midler under demensaksjonen hver høst. De planlegger blant annet "mini arctic race" for personer med demens.

Laget arbeider med oppgradering av folkestien som de fikk penger fra Extra-stiftelsen. Målet er at stien skal kunne være tilgjengelig for alle, også brukere av rullestol og barnevogn.

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med leder Randi Moen tlf: 900 68 343, epost: randi.skjulhaug.moen@gmail.com