Vest-Agder

Nasjonalforeningen Bakke helselag

Bakke helselag i Flekkefjord kommune er med på å skape møteplasser hvor sosial omgang i nærmiljøet er hovedmålet.

Hver tirsdag er det dugnad i helselaget, da tilberedes det middag på eldresenteret, så de som ønsker det kan får kjøpt middagsmat der. 

1. mai er det servering av komper, kaffe og kaker. 

På Luciadagen inviterer helselaget de eldste barnehagebarna til eldresenteret for å synge og dele ut lussekatter.

Helselaget har kjøpt hjertestarter som er plassert på Samvirkelaget på Sira og har sørget for at flere personer har fått kurs i hvordan hjertestarteren skal brukes.

En viktig inntektskilde for Bakke helselag er ”loppebutikken”. Overskuddet fra den går til mye godt arbeid lokalt, blant annet premiering av fotballgutter/-jenter i 12 årsklassen. 

Alle nyfødte får eget håndkle fra helselaget, og pensjonistmedlemmer får tilskudd til fotpleie.

Laget ble stiftet i 1921.

Bakke helselag ønsker deg hjertelig velkommen med til helselaget.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Aslaug Pedersen på telefon 97 54 88 35 eller e-post: elsamarielarsen@yahoo.no