Vest-Agder

Nasjonalforeningen Farsund og Lyngdal demensforening

Farsund og Lyngdal demensforening ble opprettet i mai 2016, og er tilstede for personer med demens og deres pårørende i Farsund og Lyngdal kommuner.

Vi ønsker å være til støtte for personer med demenssykdom og deres pårørende og hjelpe til med å finne frem i hjelpeapparatet. Gjennom blant annet å arrangere temamøter om demens ønsker vi i Farsund og Lyngdal demensforening å jobbe lokalt for mer kunnskap om sykdommen. Økt åpenhet for og mer forståelse vil gi en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende. Vi i demensforeningen vil påvirke til en god demensomsorg i kommunen vår.

Foreningens formål og satsningsområder:
  • informasjonsarbeid om demens
  • skape aktivitetstilbud for personer med demens
  • ha fokus på pårørende og ansatte i demensomsorgen
  • ha aktiviteter i begge kommuner av ulik karakter

En demensforening er en møteplass for pårørende, helsepersonell og andre med interesse for demens og demensomsorg. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud. Dersom du selv er rammet av demens, eller er pårørende til en som har demens, kan du ha stor nytte av å bli med i en demensforening.

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! Kan dette være noe for deg?

Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med leder i Nasjonalforeningen Farsund og Lyngdal demensforening, Ragnhild Idsø på tlf.: 41141617 eller e-post: idso@icloud.com