Vest-Agder

Nasjonalforeningen Grindheim helselag

Nasjonalforeningen Grindheim helselag i Audnedal kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

 • Ukentlig tilbud om yoga
 • Åpen dag på Byremoheimen, der vi bidrar med vafler
 • Arbeider for å få i gang “turstier”
 • Basar på høsten
 • Er med i Frivilligsentralen
 • Har kransebinding på Byremoheimen før jul i samarbeid med flere andre organisasjoner
 • Blomsterhilsen til nyfødte
 • Blomsterhilsener til jul
 • åpne temamøter
 • Støtte til Byremoheimen
 • Medlemmer får redusert pris på fotpleie
 • Støtte til  prosjektet med å digitalisere gamle bilder


Vi ble stiftet i 1923 og har i dag ca. 50 medlemmer, og ønsker deg hjertelig velkommen i laget. Vil du vite mer?
Ta kontakt med Gesine Hårtveit på telefon 38 28 09 27.