Vest-Agder

Nasjonalforeningen Hægeland helselag

Hægeland helselag i Vennesla kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi arrangerer temamøter sammen med andre organisasjoner med aktuelle tema. Laget arrangerer en årlig busstur på sommeren, og har to basarer som er godt besøkt – en i Røyknes og en på Hægeland.

På bygdeutstillingen i august har vi stand hvor vi baker flatbrød og deler ut smaksprøver.

Hver høst arrangeres eldrefest på “Heimen”, og vi har fire åpne dager på Hægelands heimen der frivillige fra helselaget stiller opp og gjør dette tilbudet mulig.

Grøtfesten i desember arrangeres i samarbeid med bygderådet. Det er underholdning med trekkspillmusikk og sang. Selv om det er dårlig vær, ser vi at mellom 100 og 150 personer er innom og smaker på grøten.

I flere år har helselaget gitt frukt til elevene ved Eikeland skole. Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen til Hægeland helselag. Vil du vite mer om oss?
Ta gjerne kontakt med Liv Lauvsland på telefon 91 53 09 62.