Vest-Agder

Nasjonalforeningen Holum helselag

Holum helselag i Mandal kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

I tillegg har vi andre aktiviteter, som:

  • Hyggelig “kaffekos” med besøk fra helselaget på omsorgssenteret, noe som er en kjærkommen avveksling for beboerne
  • Vi fokuserer på fysisk aktivitet og arbeider med å få til sittedans
  • Støtter undervisningsopplegg om helse og fysisk aktivitet til skolen
  • Elevene i Holum deltar i den årlige hoppetaukonkurransen som Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen
  • Støtter fotpleie i bygda
  • Gir støtte til tuberkulosesaken
  • Alle over 80 år får en førjuls blomsterhilsen

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Holum helselag.

Vil du vite mer om oss? Ta gjerne kontakt med Astrid Lindland, tlf. 95 75 03 66 eller e-post: asmargar@online.no.