Vest-Agder

Nasjonalforeningen Kristiansand demensforening

Kristiansand demensforening jobber for en økt åpenhet og forståelse for personer med demens.

Vi bidrar med frivillighet for å fremme best mulig livsvilkår i lokalmiljøet for den som rammes av demens og deres pårørende –  for å gjøre hverdagen bedre. Alt som gir hverdagen innhold, er av betydning.

Demensforeningen arrangerer informasjonsmøter med aktuelle tema. Gjennom faglige foredrag og samtaler med andre får du kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdom kan ha for den som er syk og pårørende. 

Under høstens landsomfattende demensaksjon deltar vi aktivt med bøsseinnsamling, hvor midlene går til forskning og lokale demensaktiviteter,  står på stand med aktuell informasjon og arrangerer folkemøter med faglige foredrag.

Vi jobber for at personer med demens:  

  • skal møtes med respekt 
  •  skal få diagnose så tidlig som mulig 
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud 
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov 
  • at pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
  • at pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap  

Kristiansand demensforening ble startet opp i 2012.

Vi vil gjerne ha nye medlemmer. Kan dette være noe for deg?

Ta gjerne kontakt med: 
Turid Østensen, tlf.90 84 58 21 /e-post: turid.oestensen@gmail.com.