Vest-Agder

Nasjonalforeningen Kvås helselag

Kvås helselag i Lyngdal kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Vi har også en gågruppe som går tur hver uke, og hvert år arrangerer vi basaren vår.

Laget ble opprettet i 1969.

Kvås helselag vil gjerne ha flere medlemmer. Vil du vite mer om oss? 
Ta gjerne kontakt med Ingrid Prestjord Kjørvik på e-mail: in-prkjo@online.no