Vest-Agder

Nasjonalforeningen Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord demensforening

Opprettet i mai 2015 og dekker Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord kommuner.

En demensforening er en møteplass for pårørende, helsepersonell og andre med interesse for demens og demensomsorg. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud. Den som er rammet av demens, eller er pårørende til en som har demens, kan ha stor nytte av å bli med i en demensforening.

Vi jobber for at personer med demens: 

 • skal møtes med respekt 
 •  skal få diagnose så tidlig som mulig 
 • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud 
 • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov 
 • at pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
 • at pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap  

Vi i demensforeningen ønsker å:

 • Spre informasjon og kunnskap om sykdommen demens og vise til de tilbud som finnes, spesielt i nærmiljøet og mer åpenhet og synlighet rundt sykdommen.
 • Skape større forståelse for den demensrammede og de pårørende situasjon.
 • Synliggjør pårørendes behov for  hjelp og avlastning
 • Gi pårørende og demensrammede mulighet til å møte andre i samme situasjon – sosialt felleskap.
 • Nært samarbeid med den interkommunale pårørendeskolen for personer med demens.

Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord demensforening har plass til mange flere medlemmer! 
Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Kan dette være noe for deg? Vil du vite mer om oss?

Ta kontakt med leder i demensforeningen;

Line Daastøl, tlf. 95 72 12 86 eller
e-post: line.daastol@kvinesdal.kommune.no