Vest-Agder

Nasjonalforeningen Laudal helselag

Laudal helselag i Marnardal kommune arrangerer blant annet eldreturer, temakvelder, har gågrupper og strikkekafe.

Laudal helselag samarbeider med Øyslebø helselag om å tilby beboere på Marnarheimen sykehjem en månedlig hyggekveld med sang og musikk. Aktiviteten er støttet med midler fra TV-aksjonen 2013.

  • På våren er det Nasjonalforeningen for folkehelsens aksjon Hjerteuka vi har fokus på, med hjertemarsj lokalt og hjerteball i regionen.
  • På høsten støtter vi opp om demensaksjonen, hvor midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter
  • Årlig arrangeres eldretur, temakveld og grillkveld på Marnarheimen - de siste år sammen med Øyslebø helselag
  • Alle 80 åringer får blomsterhilsen fra helselaget
  • Før jul har vi basar i gymsalen på skolen med servering av grøt, vafler, kaffe/saft og besøk av barnehagen som synger.
  • Helselaget ordner med to måltider til skoleelevene i året.
  • Vi åpnet folkesti for tre år siden og gågruppa vår er på tur hver uke.
  • Hver 14. dag møtes vi på "Strikkekaféen" i peisestua på Laudal skole
  • Allerede i 1902 ble foreningen "Den syges venn" stiftet i Marnardal kommune – dette var starten til Nasjonalforeningen Laudal helselag. Laudal helselag har over femti medlemmer, men vi ønsker oss flere.

Nye medlemmer er hjertelig velkommen til helselaget!

Vil du vite mer om oss? Ta kontakt med leder Gerd Sveinall, tlf. 91 34 64 76 eller e-post: gerd@sveinall.no.