Vest-Agder

Nasjonalforeningen Lindesnes og Mandal demensforening

Lindesnes og Mandal demensforening ønsker å være en møteplass for pårørende, helsepersonell og andre med interesse for demens og demensomsorg, for å gjøre hverdagen bedre for personer med demens og deres pårørende.

Vi ønsker også å være en pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud. Dersom du selv er rammet av demens eller er pårørende til en som har demens, kan du ha stor nytte av å bli med i demensforeningen.

Nasjonalforeningens demensforeninger jobber bl.a. med:

  • Temamøter/ informasjonsmøter
  • Pårørendeskoler
  • Samtalegrupper for pårørende
  • Demenskafé
  • Alzheimerdagen i september - stand med informasjonsmateriell
  • Gågrupper, trimtilbud og turvirksomhet
  • Sangtilbud i institusjon og for hjemmeboende
  • Bidra til å realisere mimrerom, sansehager og dagaktivitetstilbud
  • Drive helsepolitisk arbeid
  • Påvirke til en god demensomsorg lokalt

Laget startet opp i april/ mai 2014.

Vil du være med, eller vite mer om oss? 
Ta kontakt med Lindesnes og Mandal demensforening ved
leder Linda Ellingsen Østrem, tlf. 97 11 46 50 eller e-post: linda.elling@hotmail.no.