Vest-Agder

Nasjonalforeningen Lyngdal helselag

Lyngdal helselag har i over hundre år arbeidet for helse og trivsel i nærmiljøet, drevet velferdsarbeid og omsatt gode ideer til praktisk arbeid.

Helselaget har jevnlige møter hvor det sosiale samvær står i fokus. Vi arrangerer basar hver år, der soknediakonen får støtte til sitt arbeid i bygda. Vi deltar også på Frivilligsentralens aktiviteter.

Vi jobber med og støtter Nasjonalforeningen for folkehelsens hjertesaker i Lyngdal kommune.

Lyngdal helselag ønsker flere medlemmer velkommen til helselaget.
Vil du vite mer om oss? 
Kontaktperson Snefrid Bekkerhus Haddeland
på tlf. 47 46 88 85.