Vest-Agder

Nasjonalforeningen Øyslebø helselag

Øyslebø helselag i Marnardal kommune arrangerer blant annet yogakurs, bussturer og sangkvelder på omsorgssenteret.

Laget deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

 • "Syng med oss", sangkvelder for personer med demens og eldre på omsorgssenteret i samarbeid med Laudal helselag
 • Yogakurs 
 • Årlig busstur for eldre i samarbeid med Laudal helselag
 • Støtter den årlige hoppetaukonkuransen som Nasjonalforenignen for folkehelsen arrangerer for elever i grunnskolen
 • Juleblomst til alle som fyller 80 år
 • Smekke til de nyfødte -  "Røykfritt er herlig!" 
 • Gågruppe på Øyslebø onsdager fra kl 11. 
 • Folkesti 
 • Samarbeider med Frisklivsentralen og Frivilligsentralen 
 • Støtter opp om tobakksforebygging i ungdomsskolen ved FRI-programmet 
 • Samarbeider om "Åpen hånd" (psykisk helse).

Laget ble etablert i 1913, og har en viktig pådriver- og støttefunksjon sett i lys av den offentlige tjenesteforvaltningen i kommunen.

Har du lyst å være med i helselaget? Vil du vite mer om oss?
Ta gjerne kontakt med Hilde Aimée Sveinall, tlf.90 61 81 44,
e-post: hilde.sveinall@mandal.kommune.no