Vest-Agder

Nasjonalforeningen Skjernøy helselag

Nasjonalforeningen Skjernøy helselag i Mandal kommune arrangerer blant annet formiddagstreff for eldre og høstfest.

Formiddagstreffene skjer en tirsdag i måneden, i tillegg til at vi har eldrefest en gang i året, julemøte i desember og høstfest i september.

Det blir sendt blomster til eldre som fyller runde år, til aldersheimen og julehilsen til alle over 75 år.

Helselaget er også synlige på Skjernøydagen, der vi steker lapper og informerer om vårt arbeid. Ellers har vi jevnlige styremøter.

Laget ble startet i 1976.

Skjernøy helselag  har nesten 60 medlemmer, men ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen med i laget!
Vil du vite mer om oss, ta gjerne kontakt med Kari Pedersen på tlf. 97 71 10 66.