Vest-Agder

Nasjonalforeningen Søgne helselag

Søgne helselag i Søgne kommune deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter.

Laget har helseopplysning og forbyggende tiltak som fokus, i tillegg til fysisk aktivitet og arrangerer trim for eldre, seniordans og temakvelder med aktuelle tema.

Søgne helselag har rundt 100 medlemmer og ønsker nye medlemmer hjertelig velkomne.

Vil du vite mer om oss?
Ta gjerne kontakt med Arthur Kleivset på tlf. 97 18 45 58 eller e-post: arthur@sogneelektriske.no.