Vest-Agder

Nasjonalforeningen Søgne demensforening

Nasjonalforeningen Søgne demensforening bidrar med frivillighet for å fremme best mulig livsvilkår i lokalmiljøet for den som rammes av demens og deres pårørende – for å gjøre hverdagen bedre.

Vi arrangerer informasjonsmøter med aktuelle tema. Gjennom faglige foredrag og samtaler med andre får du kunnskap og innsikt i hvilke følger demenssykdom kan ha for den som er syk og pårørende. 

Under høstens landsomfattende demensaksjon deltar vi aktivt med bøsseinnsamling og deler ut informasjonsmateriell.

Vi jobber for at personer med demenssykdom:  

  • skal møtes med respekt 
  • skal få diagnose så tidlig som mulig 
  • skal få individuelt tilrettelagt dag tilbud 
  • skal få et tilrettelagt bo tilbud når det er behov 
  • og deres pårørende skal få kunnskap og informasjon om demens
  • og deres pårørende skal få mulighet til å møte andre i samme situasjon gjennom temamøter og sosialt fellesskap 

Søgne demensforening ønsker nye medlemmer hjertelig velkomne.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med:
Berit Ukkelberg på e-post: beukkel@online.no.