Vest-Agder

Nasjonalforeningen Sør-Audnedal helselag

Sør-Audnedal helselag i Lindesnes kommune arrangerer blant annet gågruppe, strikkekafe og trimdans.

Laget deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre aktiviteter kan vi nevne:

  • Gå gruppe hver mandag
  • Trimdans på omsorgskafeen hver tirsdag sammen med et par andre lag, hvor trekkspillklubben står for musikken
  • Månedlige hyggemøter på omsorgskafeen med underholdning av diverse slag
  • Mannekengoppvisning på høsten
  • Julemøte med risgrøt og småkaker
  • Busstur på sommeren
  • Strikkekafé på Edgars annenhver tirsdag
  • Fredagstreff på Kulturtorvet

Ellers jobber vi med å spre informasjon og kunnskap og være synlig i nærmiljøet.

Sør-Audnedal helselag ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i laget. Vil du vite mer om oss?

Kontakt Reidun Romedal på tlf. 90 22 18 81, e-post: 
rromedal@frisurf.no
eller Bertha Roland, tlf. 41 22 00 56 / e-post:bertha-r@online.no