Vest-Agder

Nasjonalforeningen Spangereid helselag

Spangereid helselag i Lindesnes kommune arrangerer blant annet turgrupper, fastelavnsfest og busstur på sommeren.

Laget deltar i den årlige Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for folkehelsen sprer informasjon om sunne levevaner og samler inn til hjerte- og karforskningen.

Hver høst bidrar vi også i Demensaksjonen, der midlene som samles inn går til forskning og lokale demensaktiviteter. 

Av andre aktiviteter, kan vi nevne:

  • Mandagstreff hver 14.dag, med et aktuelle tema
  • Mannekengoppvisning vår og høst
  • Turgruppe hver torsdag
  • Fastelavnsfest på senteret 
  • Årlig arrangement sammen med den kulturelle spaserstokk
  • Busstur i juni
  • Redusert pris for medlemmer på fotpleie ved senteret
  • Årsmøte med basar 
  • Styremøte en gang i måneden

I tilleg holder vi diverse kurs. Følg gjerne med i lokalavisen.

Laget ble etablert i 1919 og har i dag nesten 100 medlemmer. Vi tar gjerne i mot flere. Vil du vite mer?
Ta kontakt med
Liv Målfrid Torsøe på tlf: 91 31 06 94,  e-post: liv-malto@hotmail.no