Vestfold

Nasjonalforeningen Sandefjord demensforening

Sandefjord demensforening jobber for økt åpenhet og forståelse for personer med demens.

Bli med som medlem. Hjelp deg selv og andre til en friskere og hyggeligere framtid! Den lille ekstrainnsatsen du gjør, kan være noe av det viktigste i en annens liv!

  • Sandefjord demensforening vil bidra til at personer med demenssykdom og deres pårørende skal bli møtt med åpenhet, forståelse og kunnskap i vår kommune. Sandefjord demensforening vil bidra til å spre kunnskap om demenssykdommer og viktigheten av diagnostisering.
  • Vi vil påvirke at personer med demens får et individuelt og tilrettelagt dag- og botilbud.
  • Vi vil sette søkelyset på behov og ønsker fra både den demensrammede og familien som helhet.
  • Vi vil påvirke at Sandefjord kommune blir et demensvennlig samfunn der personer med demens og deres pårørende er trygge.
  • Vi oppfordrer frivillige til å delta på kurs for å bli aktivitetsvenn og likepersoner.
  • Vi bidrar på pårørendeskole i samarbeid med Sandefjord kommune
  • Gerd Brattås  med flere, driver frivillighetsarbeid på Nygård sykehjem

      Ta kontakt med leder i Sandefjord demensforening:
      Kari Midttun Lie mob.nr. 99385208