Høringer og brev

Høring om dagaktivitetstilbud

Senterpartiet har fremmet et forslag om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forslaget som blant annet vil endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene skal få en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud og øke andelen av kostnadene som kommunene får dekket av staten.

Vi skal delta på høring i Helse- og omsorgskomiteen for å fremme vårt syn.

Du kan lese høringsnotatet på denne linken.

Og her kan du se hele høringen hvis du ønsker det (torsdag 19.feb kl. 10.15)