Høringer og brev

Våre innspill til Demensplan 2020

Nasjonalforeningen for folkehelsen er glad for at arbeidet med en ny Demensplan 2020 er i gang.

Dialogmøtene som ble arrangert i forkant ble en historisk involvering av personer med demens, noe som ikke har blitt gjort tidligere i Norge.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er glad for at vi som organisasjon, personer med demens og pårørende får sette så stort preg på den nye planen.

Det er mange tiltak som bør involveres, og du kan lese våre krav til departementet på denne linken.