Høringer og brev

Høring om endring i pengespilleloven § 10

Nasjonalforeningen for folkehelsen har sendt høringssvar om endring i pengespilleloven § 10

Her er vårt høringssvar på endringen i loven.