Høringer og brev

Innspill til Folkehelsemeldingen

Regjeringen legger våren 2015 fram en Stortingsmelding om folkehelse.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har gitt en grundig tilbakemelding på folkehelsemeldingens hovedområder: helsevennlige valg, barn og unge og aktiv aldring.

Du kan lese hele innspillet vårt på denne linken.