Høringer og brev

Høring om endring av førerkortforskriften

Nasjonalforeningen for folkehelsen er i utgangspunktet enig i hovedendringen i forhold til medisinsk vurdering, men har noen kommentarer.