Høringer og brev

Høringsinnspill til frivillighetserklæringen

Nasjonalforeningen for folkehelsen har, som en frivillig organisasjon, kommet med innspill til regjeringens frivillighetserklæring om samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor.

Vi kommer med flere forslag til erklæringen, blant annet at den bør tydelig annerkjenne organisasjonenes rolle innen kompetanse- og kunnskapsutvikling, at den bør slå fast at alle departmenter bør vurdere gode prinsipper og rutiner for samhandling med frivillige organisasjoner som arbeider innen deres sektor, og at regjeringen bør sikre at alle brukergrupper innen helse- og omsorgstjenestene har gode muligheter for medvirkning.

Du kan lese hele høringsinnspillet på denne linken.