Høringer og brev

Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil ha demensvennlige sykehus, brukermedvirkning og mer kunnskap og kompetanse om forebygging av hjerte- og karsykdommer.