Høringer og brev

Høring om forslag til salg av e-sigaretter

Nasjonalforeningen for folkehelsen har sendt inn høringsnotat om implementering av EUs tobakksproduktdirektiv som omhandler forslag til salg av e-sigaretter og regulering av e-sigaretter under tobakkskadeloven.

Høringsnotatet finner du her.