Høringer og brev

Høring - På ramme alvor

Høringssvar til Magnussen-utvalgets rapport «På ramme alvor – alvorlighet og prioritering i helsetjenesten»:

Nasjonalforeningen for folkehelsen var i sin høring til NOU 2014:12, Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten, kritiske til en del av det som sto i den. Vi er derfor fornøyde med at det nå foreligger en ny rapport som bringer flere perspektiver inn i prioriteringsdebatten. Vi ønsker i det følgende hovedsakelig å kommentere på to viktige perspektiver ved prioriteringer i helsetjenesten:

  • Alder som prioriteringskriterium
  • Helsepersonells prioritering i klinisk hverdag

Du kan lese hele høringssvaret her.