Høringer og brev

Høringssvar Demensplan 2020

Nasjonalforeningen for folkehelsen har 31. august 2015 sendt høringssvar til Demensplan 2020.

Her er vårt høringssvar til Demensplan 2020