Høringer og brev

Høring om styrket pårørendestøtte

Nasjonalforeningen for folkehelsen har avgitt høringssvar på endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, styrket pårørendestøtte.

Her kan du lese høringssvaret.