Høringer og brev

Innspill til melding om primærhelsetjenesten

Regjeringen skal våren 2015 legge frem en Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste. Nasjonalforeningen for folkehelsen har gitt et omfattende innspill til arbeidet med Stortingsmeldingen.

I innspillet sier vi både noe om hvordan primærhelsetjenesten bør utformes for å bedre kunne ivareta personer med demens, og hvilket ansvar primærhelsetjenesten bør ta for forebygging og bedre folkehelse.

Du kan lese hele dokumentet på denne linken.