Høringer og brev

NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Nasjonalforeningen for folkehelsen er ikke enig i Norheimutvalgets utredning om prioriteringer i helsetjenesten.