Høringer og brev

Høring om verdier i pasientens helsetjeneste, Meld.St. 34

Nasjonalforeningen for folkehelsen har sendt inn høringsnotat om stortingsmeldingen «Meld. St. 34, Verdier i pasientens helsetjeneste», bedre kjent som Prioriteringsmeldingen.

Høringsnotat til Meld.St. 34, Verdier i pasientens helsetjenster